Inriktning arbete – Jobbex

Inriktning arbete

Känner du att du vill ut i arbete, behöver du hjälp och stöd i resan mot ditt nya jobb? Då är modulen med inriktning arbete valet för dig. I modulen genomför vi flera jobbrelaterade aktiviteter och du kan få tillgång till våra jobbagenter som kommer att göra sitt yttersta för att hjälpa dig till en anställning.

SYFTE

Syftet med modulen arbete kartlägger vi, skapar en individuell handlingsplan och genomför ett antal aktiviteter för att på ett så snabbt och effektivt sätt få ut deltagaren i arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

GENOMFÖRANDE

Då målet är att på ett så snatt och effektivt sätt som möjligt få ut deltagaren i arbete har alla aktiviterter i den här modulen har ett starkt jobbfokus. Bland annat består modulen av verktyg som stöd att hitta och söka arbete, hjälp att skapa korrekta ansökningshandlingar, intervjuträning och arbetsplatsförlagda aktiviteter så som praktik.

MÅLSÄTTNING

I modulen med inriktning arbete är målet tydligt - att se till att deltagaren får ett jobb på den öppna arbetsmarknaden.