För arbetssökande – Jobbex

För arbetssökande


Stöd och matchning

Stöd och matchning finns till för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i ditt jobbsökande. Vi har erfarenhet av att coacha människor mot den reguljära arbetsmarknaden sedan 2010. Tillsammans med vårt arbetssätt och vårt kontaktnät med det lokala näringslivet hjälper vi våra deltagare att komma ut till arbete eller utbildning. Vi erbjuder ett stort engagemang och vi tror starkt på att med rätt stöd kan alla ha ett arbetsliv, oavsett förmåga eller bakgrund. Det gör att vår coachning upplevs väldigt personlig och framåtriktad.

Hos oss får du som arbetssökande stöd genom tre moduler utifrån gruppmål
- Arbete
- Utbildning
- Integration

Modulerna baseras på verktygslådan (Läs mer om verktygslådan här) samt våra arbetssökandes behov och är ett metodiskt sätt att dela upp de olika verktygen som vi har tillgång till inom tjänsten Stöd och matchning. Integrationsmodulen är ett unikt koncept som Jobbex AB har tagit fram och som syftar till att ge bästa möjliga stöd till nyanlända för att komma närmare arbetsmarknaden.

Modulerna är utformade på så sätt att det går att ha blandade aktiviteter. Deltagaren kan lägga fokus på jobbsökande, men har även möjlighet att fördjupa sig i frågor kring vidareutbildning. Det kan också vara att en arbetssökande har behov av integrationsmodulen men samtidigt söker en praktikplats för att bygga upp sitt nätverk.

Genom tjänsten Stöd och matchning får du handfast stöd på din resa till ett arbete eller studier. Stödet anpassas utifrån just dina behov så att du når ditt mål så snabbt och effektivt som möjligt och vi är med dig hela vägen.

 
 

Lagen om valfrihet


Tjänsten Stöd och matchning omfattas av Lagen om valfrihet (LOV) vilken i korthet betyder att du som deltagare har rätt att välja den leverantör du tror kan ge dig bäst förutsättningar att komma ut i jobb eller utbildning. Detta innebär även att du när som helst kan byta leverantör av Stöd och matchning om du inte är nöjd med den leverans du får idag.

Du som deltagare har rätt att byta leverantör under hela placeringsperioden. Du har en uppsägningstid på 14 kalenderdagar. Det innebär att du går kvar hos den tidigare leverantören i 14 kalenderdagar, räknat från dagen för uppsägning, innan du påbörjar tjänsten hos den nya leverantören. Som uppsägningsdag avses den dag då du som deltagare meddelar Arbetsförmedlingen att du önskar byta leverantör för Stöd och matchning. Arbetsförmedlingen gör alltid en arbetsmarknadspolitisk bedömning huruvida det är aktuellt för en deltagare att fortsätta i tjänsten.

Leverantören har rätt att neka att ta emot deltagare vars placering är kortare än 30 kalenderdagar

Under våren 2013 infördes ett ratingsystem för tjänsten Stöd och matchning för att underlätta deltagarnas val av kompletterande aktör. Jobbex har sedan start haft en hög och jämn nivå om två stjärnor i ratingbetyg från Arbetsförmedlingen, vilket är det jämnaste av alla kompletterande aktörer i regionen.

Arbetssökande som inte gör något eget val hänvisas till den leverantör som har högst rating (flest antal ”stjärnor”) och som finns geografiskt närmast den arbetssökandes bostadsadress.

Alla är välkomna att komma på besök till oss på Jobbex så tveka inte att komma in till oss och prata med någon av våra medarbetare om du vill veta mer.

 

Våra moduler


 
 

 

Inriktning arbete


I modulen arbete fokuserar vi på de verktyg som vi vet ger snabbast resultat i resan mot ett nytt arbete. Modulen innehåller bland annat verktyg som studiebesök, dataundervisning, arbetsplatsförlagda aktiviteter, kontakter med arbetsgivare och hjälp att skapa korrekta ansökningshandlingar.


 

 

Inriktning utbildning


Modulen utbildning riktar sig till de deltagare som vill fortbilda sig för att ändra inriktning eller för att komma närmare sitt drömjobb. Modulen består bland annat av följande verktyg: Studie- och yrkesvägledning, motiverande samtal, hjälp och stöd att söka utbildningar och seminarier.


 

 

Inriktning integration


Den sista modulen är även den inriktad mot arbete eller utbildning, men innehåller förutom ovan nämnda verktyg även språkundervisning och samhällsinformation. Här hjälper vi deltagarna att förbättra sina språkkunskaper med hjälp av vår personal som kan hålla språkundervisning på flera olika språk.


 

 

Så anmäler du dig


Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om att du vill delta i Stöd och matchning på Jobbex. Arbetsförmedlingen bestämmer sedan om du omfattas av Stöd och matchning. När det är beslutat om du omfattas och får börja så kontaktar vi dig med ett startdatum. Vi ser fram emot att träffa dig!

1. Kontakta din handläggare
Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen och säg att du vill delta i Stöd och matchning.

2. Välj oss – Jobbex
Välj Jobbex (du vet väl att du får byta från en annan leverantör om du vill?)

3. Vänta på ett startdatum
Vi kommer att höra av oss till dig så fort ett startdatum för Stöd och matchning är klar.

Kontakta din handläggare redan idag