För Arbetsförmedlingen – Jobbex

För arbetsförmedlare

Som partner till Arbetsförmedlingen sedan 2010 har vi lång erfarenhet av att stötta människor efter deras individuella förutsättning ut i arbete. Vi är en kompletterande aktör som har avtal inom Stöd och matchning. Vårt motto är att det finns en plats för alla på den reguljära arbetsmarknaden – det gäller bara att matcha rätt person till rätt arbete.

Från början befann vi oss i ett kontorslandskap på Vasavägen innan flytten till större lokaler på Drottninggatan. Med sedan sensommaren 2018 har vi flyttat tillbaka till Vasavägen 9 i centrala Katrineholm. Denna gång har vi valt att sitta i mer lättillgängliga och ljusa lokaler med en tydlig identitet så att deltagare enklare kan hitta till oss. De nya lokalerna har samtalsrum, kontorsplatser, konferensdel och kostnadsfri tillgång till såväl datorer som skrivare för arbetssökande.

Vi vill skapa en mötesplats för arbetssökande där de kan få stöd och hjälp i sitt arbetssökande, men även för att ta del av seminarier och andra nyttiga föreläsningar. Vi vill även att arbetssökande ska känna sig välkomna att låna våra datorer och skrivare för att skriva ansökningshandlingar eller för att söka jobb på den digitala marknaden. Mötesplatsen erbjuder även en lounge-del där arbetssökande jag ta en kaffe och utbyta erfarenheter med varandra. En mötesplats för personer som är ”mellan två jobb”.

Fler tjänsteuppdrag

Förutom tjänsten Stöd och matchning erbjuder vi idag arbetsträning via Jobbex Service i både Katrineholm och Flen. Jobbex Service har flertalet olika arbetsmoment som kan prövas och flertalet kända kunder så som Tidningskungen, Merch-Ants, Presto och EC-GO. Arbetsuppgifterna kan bestå av allt från butiksarbete och städuppdrag till fotografering, klädsortering eller fastighetsskötsel.

Flertalet av vår fasta personal som jobbar inom Jobbex Service har dessutom blivit anställda hos oss efter en period av arbetsträning inom någon av våra verksamheter.

Som handläggare på Arbetsförmedlingen är du, precis som våra deltagare, alltid välkommen in till oss eller att kontakta oss via telefon eller e-post.

Läs mer direkt på Jobbex Service webbplats.


Våra kontaktpersoner

Abraham Araya

Jobbkonsulent

010 585 00 67


Om oss

Jobbex startade 2010 och har sedan dess arbetat med frågor gällande arbetsmarknadsinsatser för personer som har olika behov av stöttning för att antingen ta sig in på eller återgå till den reguljära arbetsmarknaden.

Målet för oss har sedan dess varit att ge individer förutsättningar för att delta i arbetslivet utifrån sin egen förmåga.

 

Arbetsträning

Vi erbjuder via Jobbex Service arbetsträning med flertalet olika arbetsuppgifter och olika svårighetsgrader. Arbetsuppgifterna består av allt från lager och logistikuppdrag till städ och fastighetsskötsel.