Inriktning integration – Jobbex

Inriktning integration

Vi lever i en tid då många tvingas fly sina hemländer pga. krig och konflikter. Att ställa om hela sitt liv och förstå hur man på bästa sätt kommer in i det nya landet och hur samhällsfunktioner fungerar kan vara svårt.

I modulen integration fokuserar vi på att stödja och coacha dig ut i arbete eller utbildning samtidigt som vi tar hjälp av flera olika integrationsverktyg för att ge dig rätt förutsättningar att komma in och förstå hur det svenska samhället fungerar.

SYFTE

Modulen integration syftar till att ge dig den mest effektiva och snabbaste vägen till självförsörjning via arbete eller utbildning på den svenska arbetsmarknaden.

GENOMFÖRANDE

Vi gör en individuell analys och handlingsplan för dig och utifrån denna plan genomför ett antal åtgärder efter ditt individuella behov. Fokuset kan ligga på såväl arbete som utbildning beroende på den analys vi gjort tillsammans. Utöver dessa aktiviteter erbjuder vi dig språkundervisning och samhällsinformation. Att förstå och kunna göra sig förstådd är ofta en viktig del i att komma in på den svenska arbetsmarknaden precis som att förstå hur det svenska samhället fungerar. Exempel på saker som diskuteras på samhällsinformationen kan vara praktiska frågor och kontakter med olika myndigheter som Försäkringskassan och sjukvården.

MÅLSÄTTNING

Målet med modulen är att du på det effektivaste och snabbaste sättet ska nå en självförsörjning via arbete eller utbildning på den svenska marknaden.