Om oss – Jobbex

Vi vill göra skillnad,

därför gör vi mer!


Våra arbetskonsulenter har mångåriga erfarenheter av att stötta arbetssökande till arbete eller studier med goda resultat. Det är inte minst vårt ratingbetyg ett starkt bevis på.

Vår historia


Till oss kommer människor som behöver en professionell stöttning efter en lång tids arbetslöshet, sjukdom eller som nyinflyttad i Sverige. Vi har kompetensen och goda förutsättningarna att kunna matcha våra deltagare mot lediga tjänster genom vår erfarenhet och vårt kontaktnät inom det lokala näringslivet. Tjänsten heter Stöd och matchning på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Våra arbetskonsulenter har mångåriga erfarenheter av att stötta arbetssökande till arbete eller studier med goda resultat. Det är inte minst vårt ratingbetyg ett starkt bevis på.


 • 2009

  Jobbex startade 2009 och har sedan dess arbetat med frågor gällande arbetsmarknadsinsatser för personer som har olika behov av stöttning för att antingen ta sig in på eller återgå till den reguljära arbetsmarknaden. Målet för oss har sedan dess varit att ge individer förutsättningar för att delta i arbetslivet utifrån sin egen förmåga.
 • 2011

  2011 tog Jobbex över ett LSS boende i Flen, efter att ha drivit det ett antal år och startade Jobbex Omsorg. Att se den kompetens som fanns hos dessa individer men som inte utnyttjades på bästa sätt skapade utvecklingen av en
 • 2012

  Daglig verksamhet som grundades 2012. Denna verksamhet har stark jobbfokus och målet har varit att utarbeta ett brett nätverk av externa företag för att hitta lämpliga individuella lösningar. 2012 startade även det första arbetsmarknadspolitiska projektet RESA, som handlade om att stötta individer med psykiska funktionsnedsättningar ut på arbetsmarknaden, detta projekt drevs med väldigt lyckade resultat. Efter detta har utvecklingen som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen gett många individer förutsättningar för att kunna delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar.
 • 2013

  2013 grundades Jobbex Service, ett socialt inriktad företag. Grunden för detta företag kom efter att ha sett en enorm kunskap och kompetens hos personer som var i behov av extra stöd i sin anställning, ett stöd som var svårt att hitta på den reguljära arbetsmarknaden.