Inriktning utbildning – Jobbex

Inriktning utbildning

Idag har många arbetsgivare höga krav på både utbildning och erfarenhet. Samtidigt är det stora brister inom flera olika branscher. Vet du inte riktigt vad du vill jobba med, eller vill du helt enkelt bredda dina kunskaper? Då är modulen utbildning i vårt Stöd och matchningsprogram perfekt för dina ändamål.

SYFTE

Syftet är att ge dig stöd, coachning och praktisk hjälp att komma in på den utbildningsinriktning som vi gemensamt kommit fram till i din individuella handlingsplan.

GENOMFÖRANDE

Vi gör tillsammans en analys av nuläget och din bakgrund samt tittar på dina önskemål om framtiden. Utifrån vad vi kommer fram till skriver vi ihop en gemensam handlingsplan med olika aktiviteter med fokus på utbildning. Exempel på aktiviteter i den här modulen kan vara studie- och yrkesvägledning, information om utbildningar samt hjälp att söka utbildning.

MÅLSÄTTNING

Målsättningen med modulen är att du som deltagare skall hitta och komma in på det utbildningsprogram som i sin tur kommer att ta dig närmare arbetsmarknaden.